18 augustus 2010

VUB zoekt assistent sociaal recht

"I have almost left the building", en dus zoekt de Faculteit Recht & Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel, met ingang van 1 oktober 2010, een voltijds assistent sociaal recht.

De eerste aanstelling heeft een duur van 2 jaar en kan tot tweemaal toe verlengd worden met 2 jaar.

Het mandaat omhelst

a) een onderwijsopdracht

- werkcolleges Rechtsmethodologie (1ste bachelor Rechten – titularis Prof. S. Smis) (bronvinding – nationaal, europees en internationaal- analyse en synthese van juridische teksten, juridische redenering en argumentatie, schriftelijk en mondelinge vaardigheden
- werkcolleges Methodologie Masterproef (1ste master Rechten – titularis Prof. S. Smis)

b) een onderzoeksopdracht

- publicaties en doctoraal proefschrift in het domein van het sociaal recht

Vereisten:

Licentiaat/Master in de rechten met goede studieresultaten; aanleg voor wetenschappelijk onderzoek.

Contactpersonen:

Prof. dr. G. VAN LIMBERGHEN
02/629 25 43
Guido.Van.Limberghen@vub.ac.be

Prof. dr. W. RAUWS
02/629 25 62
Wilfried.Rauws@vub.ac.be

Kandidaturen worden ingewacht tot 31 augustus 2010

Geen opmerkingen: