17 maart 2011

Werken over de grens België-Nederland: studiedag op 10 mei 2011

Op 10 mei 2011 organiseert de Universiteit Antwerpen een studiedag met als onderwerp "Werken over de grens België-Nederland. Sociaal- en fiscaalrechtelijke grensconflicten".

Deze studiedag bespreekt en analyseert de samenhang tussen sociaal- en fiscaalrechtelijke problemen die zich stellen bij werken over de Belgisch-Nederlandse grens. Hierbij wordt niet alleen gedacht aan traditionele grensarbeid, maar ook aan andere vormen van grensoverschrijdende arbeid zoals uitzending of detachering. Zowel aspecten van sociale zekerheid als van arbeidsrecht en fiscaal recht komen aan bod. Er zal bijzondere aandacht gaan naar de toepassing sinds 1 mei 2010 van de nieuwe Europese verordening 883/2004 inzake de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels.

De centrale vraag is hoe sociale en fiscale regels in een tewerkstellingssituatie die grensoverschrijdend is tussen België en Nederland op elkaar inspelen of eventueel met elkaar in conflict komen. Leidt de toepassing van de regels inzake de vaststelling van de toepasselijke wetgeving in het socialezekerheidsrecht, het arbeidsrecht en het fiscaal recht tot een coherente juridische situatie of juist niet? Stroken antwoorden die de betrokken Europese en nationale regels geven aan arbeidsrechtelijke problemen in grensoverschrijdende situaties met de antwoorden die de socialezekerheidsregels bieden? We denken hierbij ondermeer aan ontslag, werkloosheid en de toepassing van activeringsmaatregelen. Welke problemen stellen zich bij de toepassing over de grens van bepalingen inzake afwezigheid wegens ziekte en arbeidsongeschiktheid? En ten slotte, hoe zit het met de sociaal- en fiscaalrechtelijke positie van postactieven die over de grens hebben gewerkt, in het bijzonder met betrekking tot de ziektekostenverzekering?

Deze en andere vragen komen uitgebreid aan bod op deze studiedag. Hij mikt op een breed publiek van mensen die zowel in de praktijk als in het beleid en het onderzoek met deze problematiek betrokken zijn. De sprekers komen uit de universiteit, de overheid en de privésector.

De folder van de studiedag, met inbegrip van het programma en de inschrijvingsmodaliteiten, vindt u hier.

Geen opmerkingen: