27 juli 2011

De inwerkingtreding van de commissiebepalingen uit de Arbeidsrelatiewet: eens te meer...

door K. Nevens

Eens te meer werd de datum van inwerkingtreding van de commissiebepalingen uit de Arbeidsrelatiewet gewijzigd.

Artikel 23 van de Programmawet van 4 juli 2011 (BS 19 juli 2011) bepaalt dat de woorden "en uiterlijk op 1 januari 2010" vervangen worden door de woorden "en uiterlijk op 1 januari 2012". Dit uitstel heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2010 (art. 24 programmawet). Bij eerdere gelegenheden had de wetgever de datum van inwerkingtreding reeds verdaagd van 1 januari 2008 naar 1 januari 2009 en vervolgens naar 1 januari 2010.

Ik heb reeds heel wat kritiek geuit op dit geknoei. Een deel van de kritiek lijkt toch te zijn aangekomen. Het valt op dat de datum van inwerkingtreding deze keer meteen met 2 jaar werd verschoven, en niet met één jaar. Zodoende geeft de wetgever de regering tenminste de tijd om de leden van de Commissie te benoemen, en vangt de termijn van 1 jaar waarbinnen een sociale ruling kan worden aangevraagd voor reeds bestaande arbeidsrelaties, ook nog niet aan.

De wetswijziging betekent natuurlijk ook wel dat de Commissie er niet zal zijn vòòr 1 januari 2012, tenzij de Koning daar alsnog anders over beslist. Zo lijkt het niet onlogisch dat de Koning - conform artikel 343 van de Arbeidsrelatiewet - de datum van inwerkingtreding op een vroeger tijdstip zou bepalen eens alle commissieleden effectief zijn benoemd en er geen enkele juridische en feitelijke hinderpaal meer is voor de Commissie om zijn werkzaamheden aan te vatten.

Zie eveneens de eerdere blogberichten:

- Commissie ter regeling van de Arbeidsrelatie: KB's gearriveerd
- Nogmaals geknoei met uiterlijke datum van inwerkingtreding Arbeidsrelatiewet
- De eindejaarswetten en de Commissie ter regeling van de Arbeidsrelatie

En ook:

- K. NEVENS, “Commissie ter regeling arbeidsrelatie: dan toch geen fata morgana”, De Juristenkrant 26 januari 2011, 12.

Geen opmerkingen: