07 september 2011

Sociale verkiezingen doorgelicht: studienamiddag

Op donderdag 22 september organiseert ASSOCIARE, de vereniging van Alumni en Specialisten Sociaal Recht van de Universiteit Gent, een studienamiddag over de sociale verkiezingen. In eerste instantie wordt een blik gegund op de nieuwe regelgeving. Daarna volgt een minutieuze en uitgebreid analyse van de rechtspraak i.v.m. de editie 2008. Na de koffiepauze wordt twintig jaar Wet bescherming personeelsafgevaardigden geanalyseerd. Tot slot volgt een kritische evaluatie van diezelfde wet door een academica.

De aanwezigen hebben de mogelijkheid om tijdens een vragenronde de sprekers te confronteren met hun bedenkingen, op- en aanmerkingen. Tot slot trekt W. Van Eeckhoutte de conclusies. Tijdens de receptie kan nog wat nagekout worden.

Deze studienamiddag richt zich tot advocaten, magistraten, bedrijfsjuristen, consultants en ambtenaren die betrokken zijn bij de sociale verkiezingen, adviseurs van werknemers- en werkgeversorganisaties en sociale secretariaten.

Voor de folder met het programma en het inschrijvingsformulier: klik hier.

Geen opmerkingen: