23 september 2011

Vereniging Sociaal Recht VZW : programma lezingen najaar 2011 - voorjaar 2012

Wij nodigen u alvast uit de volgende lezingen op uw agenda te noteren voor dit najaar 2011 :
  • dinsdag 27 september 2011 : lezing "Controle, toezicht, bewijs en Copland : enkele capita selecta uit de privacywereld voor het arbeidsrecht". Deze lezing wordt gegeven door de heer Willem Debeuckelaere, Voorzitter van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
  • dinsdag 29 november 2011 : lezing "20 jaar toepassing Wet van 19 maart 1991 ontslagbescherming personeelsafgevaardigden". Deze lezing wordt gegeven door de heer Olivier Wouters, advocaat.
De lezingen gaan zoals gewoonlijk door om 18 u, in het Arbeidshof, Poelaertplein 3, 7de verdieping te Brussel en zullen gevolgd worden door een receptie ter plaatse.

Voor het volgende jaar 2012, kunnen wij reeds de volgende lezingen aankondigen:
  • dinsdag 24 januari 2012 : lezing "Intellectuele rechten van werknemers." Deze lezing wordt gegeven door Mevrouw Ilse Van Puyvelde, advocaat.
  • dinsdag 6 maart 2012 : lezing "Wie is bang van motivering ?". Deze lezing wordt gegeven door de heer Daniel Cuypers, gewoon hoogleraar Universiteit Antwerpen.
  • maandag 4 juni 2012 : lezing "Het Europees Hof van Justitie en het sociale recht". Deze lezing wordt gegeven door Prof. Dr. Koen Lenaerts.

De lezingen van de VZW Vereniging Sociaal Recht zijn alleen toegankelijk voor leden. Indien u in het lidmaatschap geïnteresseerd bent, kunt u nadere informatie bekomen op het volgende e-mailadres : info@verenigingsociaalrechtvzw.be.

Geen opmerkingen: