08 februari 2012

Het begrip werkgever, de feitelijke arbeidsverhouding en het concern: kanttekening bij het arrest Albron (C-242/09, 21 oktober 2010) van het Hof van Justitie

door K. Nevens

Met het arrest Albron tendeert het Hof van Justitie naar een algemene erkenning van werkgeverschap in hoofde van de permanente gebruiker van een ter beschikking gestelde werknemer. Deze uitspraak verrast, omdat het Hof breekt met enkele axioma’s van het arbeidsrecht die in eerdere arresten (Jouini en Allen) wel werden gerespecteerd en gehandhaafd. Het Hof blijkt niet langer blind te zijn voor de dissociatie van de hoedanigheden van werkgever en ondernemingshoofd, tenminste wanneer er sprake is van permanente detachering. Het Hof zag zich hierbij wel genoodzaakt om het bestaan van feitelijke arbeidsrelaties of –verhoudingen te erkennen. In dit artikel wordt betoogd dat het Hof van Justitie zodoende brokken maakt in het (nationale) arbeidsrecht en dat de wijze waarop het Hof van Justitie het fenomeen van vennootschapsgroepen benadert in het kader van de Richtlijn 2001/23 allesbehalve coherent is.

Het volledige artikel vindt u in het RW 2011-2012, p. 1062-1068.

Geen opmerkingen: