17 februari 2012

Studiedag Kwalificatieproblemen en conflicterend conflictenrecht bij grensoverschrijdend werken in Maastricht

Op 5 april 2012 organiseert de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht een congres over Kwaliteitsproblemen en Conflicterend Conflictenrecht bij grensoverschrijdend werken.

Doel van deze conferentie is, aan de hand van casusposities toegespitst op twee probleemgebieden, een aantal veel voorkomende knelpunten die kunnen ontstaan door het naast elkaar bestaan van deze reguleringssystemen, in kaart te brengen en de mogelijke oplossingen daarvoor de bediscussiëren.

De conferentie bedoeld voor advocaten, belastingadviseurs en fiscalisten, P&O functionarissen, HR managers, bedrijfsjuristen/beleidsmedewerkers, medewerkers en voorlichters van de Belastingdienst, UWV, SVB en de betrokken departementen (SZW, VWS, Financiën) en vergelijkbare Belgische en Duitse instellingen/departementen. Het voertaal tijdens het congres is het Nederlands.

Wij nodigen u van harte uit deel te nemen aan dit congres. Op onze website treft u alle informatie aan, alsmede een registratieformulier.

Geen opmerkingen: