24 maart 2008

Foei voor fooi-regeling van Starbucks

door Koen Nevens

1. "We want starbucks in Belgium", is de oproep van een online petitie die eind 2007 van start ging. Enkele weken geleden, na een bezoek van prins Filip aan Seattle, berichtte de Belgische media dat de Amerikaanse koffie-onderneming in de nabije toekomst ook effectief de Belgische markt zou betreden. Die aandacht verklaart allicht waarom Starbucks' veroordeling door de San Diego County Superior Court ook in ons land zo snel het nieuws haalde.

Starbucks werd veroordeeld tot het terugbetalen van fooien aan huidige en vroegere baristas, die de onderneming ten voordele van de "shift supervisors" had ingehouden. De rechter oordeelde dat dit in strijd was met het Californisch recht, dat schijnbaar aan leidinggevend personeel een verbod oplegt om te delen in de fooien.

Hoewel een bedrag van 87 miljoen dollar, vermeerderd met 19 miljoen dollar aan intresten, niet eens onoverkomelijk lijkt voor een multinational die in 2007 maar liefst 672 miljoen dollar winst maakte op een opbrengst van 9,4 biljoen dollar, gaat Starbucks in beroep tegen een uitspraak die volgens de woordvoerder van de onderneming het perverse karakter van de "class actions suits" aantoont, alsook gebrekkig gemotiveerd is.

2. Naar Belgisch recht zijn fooien evenzeer loon, ook al worden zij niet rechtstreeks door de werkgever uitbetaald, en zijn zij belastbaar als beroepsinkomsten. De bepalingen van de Loonbeschermingswet zijn ook van toepassing op fooien. Voorts moeten de nationale en sectorale CAO's inzake de minimumlonen worden gerespecteerd. Volgens sommige rechtspraak moeten de fooien in acht worden genomen om vast te stellen of het minimumloon werd gerespecteerd.

In de horecasector geldt ook een CAO van 14 mei 1997 die bepaalt hoe de fooien en het bedieningsgeld voor werknemers uit die sector dient te worden verdeeld.

Het valt ook te noteren dat de regering medio 2007 stappen ondernam om de sociale bescherming van de geheel of gedeeltelijk met fooien betaalde werknemers uit de horecasector te verbeteren door de forfaitaire daglonen, waarop de RSZ-bijdragen worden berekend, geleidelijk aan te verhogen (zie KB en MB 30 april 2007, BS 5 juni 2007) .

Geen opmerkingen: