06 oktober 2008

Van nationale staking eindelijk naar nationale stakingswet?


1. Op deze nationale stakingsdag verdient het aanbeveling een opiniestuk van professor Willy van Eeckhoutte, advocaat bij het Hof van Cassatie, even in de kijker te zetten. Het stukje is getiteld "Politieke" stakingen en immobilisme en laakt, net zoals een eerder bericht op deze blog, het ontbreken van een Belgische stakingswet.

U vindt de bijdrage hier: http://www.bellaw-intranet.be/PDF/sc0839.pdf

Geen opmerkingen: