20 november 2008

Aanpassing loonbedragen Arbeidsovereenkomsten- wet


Op 1 januari 2009 worden de loonbedragen bepaald bij de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten aangepast aan het algemene indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden.

Deze bedragen werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 12 november 2008.

De nieuwe bedragen zijn:

29.729 €
35.638 €
59.460 €

Deze bedragen van jaarlijkse verloning van de werknemers bepalen:

de wettelijkheid van het proefbeding van bedienden;
de wettelijkheid van het niet-concurrentiebeding van arbeiders en bedienden;
de wettelijkheid van het arbitragebeding van bedienden;
de modaliteiten tot verbreking van de arbeidsovereenkomst van bediende;
de modaliteiten tot tegenopzegging van bedienden;
de modaliteiten van het recht op afwezigheid voor het zoeken van een nieuwe betrekking in het geval van verlof gegeven aan de bediende;
de modaliteiten inzake toepassing van het scholingsbeding.

Geen opmerkingen: