19 december 2009

NAR kant zich tegen oriëntatienota De Clerck en pleit voor behoud arbeidsgerechten

door K. Nevens

In advies nr. 1716 (15 december 2009) roept de Nationale Arbeidsraad de politieke wereld op om niet te raken aan de onafhankelijkheid van de arbeidsgerechten en arbeidsauditoraten, zodat niet in gevaar zou worden gebracht wat volgens de NAR in het verleden zijn deugdelijkheid heeft bewezen.

De NAR vreest immers dat het niet mogelijk zal zijn om binnen de door de Minister van Justitie voorgestelde structuur, zijnde een eenheidsrechtbank met een arbeidsafdeling, de kwaliteiten van de arbeidsgerechten te behouden. De waarborgen die de Minister wil geven, zoals een specifieke samenstelling van de arbeidsafdeling met gespecialiseerde rechters en met lekenrechters, en specifieke vormen van inleiding en rechtspleging onverkort, brengen volgens de NAR ook weinig zoden aan de dijk.

De NAR is ook ongerust over het voorstel van de Minister om te zorgen voor mobiliteit van magistraten tussen verschillende afdelingen van de eenheidsrechtbank. De Raad meent dat de specialisatie en eigenheid van de arbeidsgerechten daarmee dreigt te verwateren, en is daarom veeleer voorstander van een vorm van geografische mobiliteit tussen de magistraten van de arbeidsgerechten en auditoraten. In een vorig blogbericht werd reeds erop gewezen dat Lieven Lenaerts, raadsheer bij het Arbeidshof te Brussel, dat ook een beter idee vind dat "het poolen van rechters".

Geen opmerkingen: