25 maart 2010

Het Groen Boek Daerden: geen filmpje, maar de tekst

Tussen alle pers- en andere artikelen die ondertussen reeds op het internet te vinden zijn over het Groen Boek Daerden betreffende de toekomst van de pensioenen, was het nog niet zo eenvoudig ook het document zelf te vinden. Na wat 'gegoogel' kwam ik uiteindelijk terecht op de website http://www.pensioenconferentie.be/, waar het boek op elektronische wijze kan worden binnengehaald. Klik hier om onmiddellijk naar het Groen Boek te gaan.

In het voorwoord bij het Groen Boek vergelijkt minister Daerden het oplossen van het pensioenvraagstuk met het oplossen van "de kwadratuur van de cirkel". Ik hoop dat de minister dat niet al te letterlijk bedoelt, want over het algemeen wordt aangenomen dat in 1882 onomstotelijk werd bewezen dat dit laatste een onoplosbaar vraagstuk is, ondanks blijvende pogingen tot het oplossen ervan. Als metafoor wordt die uitdrukking dan ook vaak gebruikt om vergeefse pogingen met de vinger te wijzen...

Geen opmerkingen: