16 september 2010

Discriminatie in de uitzendsector

door K. Nevens

In een reportage van het VRT-programma Volt (15/09/10) wordt discriminatie in de uitzendsector aan de kaak gesteld (zie http://www.deredactie.be/permalink/1.864255). De bevindingen van dit korte onderzoeksjournalistieke stuk staan haaks op de engagementen die in het recente Kwaliteitscharter van Federgon worden verkondigd. Zo staat er in dat Charter te lezen:

- "De leden [van Federgon] sensibiliseren hun medewerkers m.b.t. deze reglementeringen omdat ze daadwerkelijk willen deelnemen aan de inspanningen die worden geleverd met het oog op het uitbannen van elke vorm van discriminatie, de bevordering van gelijke kansen op werk, het verhogen van de arbeidsveiligheid, en het vrijwaren van de individuele privacy."

- "Als een opdracht, of de uitlatingen van een klant, strijdig blijken te zijn met de regelgeving of met de inhoud van onderhavig kwaliteitscharter, dan vragen de leden [van Federgon], zo nodig schriftelijk, deze te wijzigen. Gebeurt dit niet, dan weigeren ze de opdracht of zien ze af van alle verdere samenwerking met de betrokken klant in het kader van de betrokken opdracht."

Het hoeft geen betoog dat Jozef De Witte, voorzitter van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen & voor Racismebestrijding, "not amused" is (zie zijn opinie "Onze samenleving verdient een betere uitzendsector"). Hij pleit voor een strenger optreden van de sociale inspectiediensten, de gerechtelijke instanties en de politiek, want zelfregulering baat volgens hem niet.

Geen opmerkingen: