18 maart 2009

Nieuwe perspectieven over gezin, levenslopen en pensioenen: studiedag

door Elisabeth Alofs

1. Op vrijdag 27 maart 2009 organiseren de vakgroep Sociaal Recht VUB, het Genootschap voor Sociale Zekerheid en COVIVE, met de steun van de FOD Sociale Zekerheid, een studiedag over gezin, levenslopen en pensioenen. Deze studiedag gaat door in het Administratief Centrum Kruidtuin (Finance Tower), Kruidtuinlaan 50, bus 11000 Brussel.

2. Het programma ziet er als volgt uit:

Voormiddag

Voorzitter: Prof. G. Van Limberghen (VUB)

9u30-10u: Onthaal

10u-10u10: Inleiding door K. Vleminckx (FOD Sociale Zekerheid)

10u10-10u40: Werk, overlevingspensioen en het armoederisico bij Belgische weduwen door prof. D. Mortelmans (CELLO - UA)

10u40-11u10: Revenus individuels et taux de risque de pauvreté individuels door prof. D. Meulders(DULBEA - ULB)

11u10-11u45: Enjeux démographiques: analyse des réponses européennes door prof. P. Vielle (UCL)

11u45-12u15: Levensloop, pensioen en gender door prof. P. Frericks (Universität Hamburg)

12u15-12u30: Vragenronde/discussie

12u30-13u30: Lunch

Namiddag

Voorzitter: Prof. B. Cantillon (UA)

13u40-14u20: Van oude naar nieuwe sociale risico’s: de houdbaarheid van het overlevingspensioen in het ‘adult worker model’ door R. Hoop (KHBO) en E. Alofs (VUB)

14u20-15u : Assuralia-voorstel inzake tijdspaarverzekering door Ph. Colle (VUB en Assuralia)

15u-15u30: Nederlandse levensloopregeling: ervaringen en lessen door K.P. Goudswaard (Universiteit Leiden)

15u30-15u50: Vragenronde/discussie

15u50-16u: Conclusie door prof. B. Cantillon (UA)

De referaten worden gepubliceerd in het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid.

3. Praktische informatie, met inbegrip van hoe in te schrijven, vindt u in de folder van de studiedag.

Geen opmerkingen: