17 maart 2010

Dan toch geen forfaitair bepaalde RSZ-bijdrage op privé-gebruik GSM

door K. Nevens

Ik had het reeds opgevangen in het nieuws, ik merkte het aan het toegenomen aantal bezoeken aan de blogpagina "Bijzondere bijdrage op voordeel privé-gebruik GSM..." en het wordt nu ook bevestigd in de nieuwsbrief van ADMB: Het ontwerp-KB dat een duidelijke regeling ter heffing van RSZ-bijdragen op het voordeel van het privé-gebruik van een gsm die door de werkgever aan de werknemer wordt ter beschikking gesteld, wou invoeren, wordt afgevoerd. Tenminste, voorlopig, want volgens ADMB wordt er achter de schermen al geijverd voor de herlancering van het ontwerp.

Feit is dat het punt voor een tweede lezing op de agenda van de Ministerraad stond (cf. persbericht 11 maart 2010) maar daaromtrent zo te zien na de Ministerraad niets werd meegedeeld (cf. verslag Ministerraad 12 maart 2010). Volgens De Standaard torpedeerde Open.VLD - onder leiding van minister Guy Vanhengel - het ontwerp.Voor de Open.VLD gaat het om een pestbelasting die de lasten op arbeid verzwaard, wat ingaat tegen eerder gemaakte afspraken.

Dat de heffing van belastingen én een RSZ-bijdrage in de pers werd opgevat als een extra belasting werd in een vorig blogbericht reeds uit de doeken gedaan. In die visie wordt zelfs volhard, want zo lees ik op zita.be: "Wie met een gsm belt van het werk, moet daarop dan toch geen belastingen betalen". De Open.VLD zal nu allicht wel scoren bij die mensen die de inhoud en het doel van het ontwerp-KB ook hadden begrepen als een belastingsverhoging.

In werkelijkheid betekent de intrekking van het ontwerp-KB een status quo. Zo schrijft ADMB in zijn laatste nieuwsbrief zeer terecht: "(H)et voordeel in natura van het privégebruik dient nog steeds te worden aangegeven, waarbij steeds (voor RSZ en BV) het werkelijk voordeel moet worden aangegeven. De werkgever kan hierbij nog steeds een forfait hanteren, bv. gebaseerd op de gemiddelde gsm-kost privé-gebruik van een referteperiode van enkele maanden. Het kan natuurlijk zijn dat de werkgever op deze manier ook tot een forfait van 12,50 euro komt, maar de werkgever zal moeten kunnen bewijzen dat dit forfait met de werkelijke kost overeenstemt!"

Guy Vanhengel zou ook te kennen hebben gegeven dat het heffen van de belasting en de RSZ-bijdragen een hele rompslomp met zich mee zou brengen. Daar valt iets voor te zeggen. Daartegenover staat natuurlijk dat elke werkgever met de regeling toch heel wat rechtszekerheid zouden hebben gekregen en deze met name verlost zou zijn geweest van discussies met de RSZ over de principiële onderwerping van dit loonvoordeel aan bijdragen, en over de hoegrootheid van dit loonvoordeel.

Zo Open.VLD een werkelijke lastenverlaging wil doorvoeren, dan doen ze er beter aan voor te stellen het privé-gebruik van de GSM niet langer te beschouwen als een loonvoordeel, in plaats van het enkel en alleen maar het ontwerp-KB te kelderen. Op (extra) inkomsten voor de begroting moet dan wel niet meer worden gerekend: dat gaat misschien ook in tegen eerder gemaakte afspraken...

Geen opmerkingen: